Velkommen

Professionalitet i:

– oversættelse mellem dansk og engelsk af alle slags dokumenter
– tolkning af retsmøder, forhandlinger m.m.
– tekstbearbejdning, korrekturlæsning
…. også fokus på det, der står mellem linjerne.

Statsautoriseret translatør
Eva Harbo Andersen

Hvorfor en translatør?

En statsautoriseret translatør er uddannet til at varetage erhvervslivets og det offentliges oversættelsesopgaver på højt niveau.

Som statsautoriseret translatør kan jeg derfor sikre høj kvalitet i virksomhedens kommunikation – en kvalitet som vil afspejle sig i virksomhedens omdømme og på bundlinjen. Der er ikke råd til fejl og misforståelser, når vi kommunikerer med vores kunder i udlandet. Og slet ikke, hvis det drejer sig om merkantile eller juridiske dokumenter.

Som statsautoriseret translatør er jeg beskikket af Erhvervsstyrelsen til at udføre bekræftede oversættelser. Det betyder, at jeg med min underskrift og mit stempel kan bekræfte at oversættelsen er korrekt.

Den verdensberømte brandmand, Red Adair, der først og fremmest var kendt for at kunne slukke eksplosionsagtige brande i oliebrønde, skal angiveligt en gang have sagt: “If you think it’s expensive to hire a professional to do the job, wait until you hire an amateur.” Det har jeg kogt sammen til:

If you think an expert is expensive – wait until you hire an amateur.

Hvad er en statsautoriseret translatør:

Translatør var tidligere en beskyttet titel – og det betød, at kun en person, der havde beskikkelse som translatør og tolk, havde ret til at benytte denne betegnelse erhvervsmæssigt. Efter afskaffelse af Translatørloven pr. 1.1.2016 kan alle imidlertid kalde sig translatør uanset kvalifikationer.

Jeg er af den “gamle skole” og beskikket som statsautoriseret translatør og tolk med kandidateksamen i fremmedsprog – det vil sige cand.ling.merc.. Jeg kan stadigvæk få min underskrift legaliseret i Udenrigsministeriet så de oversættelser jeg leverer får retsgyldighed i udlandet.